Cybercrime

Aanpak van cybercrime

[addtoany]

Een veilige werkomgeving is een verantwoordelijkheid van de gehele organisatie, van directie tot IT-beheerder tot individuele medewerker. Steeds meer bedrijven kiezen voor een professionele aanpak van cybersecurity. Terecht, want er gaat meer geld om in cybercrime dan in de internationale drugshandel! Hoe staat uw organisatie ervoor?

Beleid – Techniek – Mens

Cyberveiligheid is een continuproces, waarbij het samenspel tussen drie elementen essentieel is: Beleid – Techniek – Mens. Door deze elementen nauwgezet op elkaar af te stemmen, beschermt u uw organisatie tegen cybercriminelen en borgt u de continuïteit uw bedrijf en netwerk.

1. Beleid

ICT beleid en strategie is van groot belang. Door een planmatige opzet is uw organisatie zeer goed voorbereid op veranderingen en wordt de ICT-omgeving efficiënt en op doordachte wijze beschikbaar gesteld aan haar gebruikers.

2. Techniek

De technische beveiliging van de ICT-omgeving is de basis en mag niet worden onderschat. Alleen een firewall en spamfilter zijn al lang niet niet meer voldoende. Professionele IT-Security is een must. De ICT-omgeving is tenslotte de ‘backbone’ van uw organisatie, waarmee alle applicaties en data beschikbaar worden gesteld. Het verlies hiervan is cruciaal. Waar bevinden zich de zwakke plekken in uw organisatie?

3. Mens

De medewerkers spelen een essentiële rol in de cyberbeveiliging. Zij zijn namelijk steeds vaker het primaire doelwit van cybercriminelen. Door uw medewerkers bewust te maken van hun rol wordt de slagingskans van een cyberaanval significant verlaagd. Betrek uw medewerkers daarom bij dit thema, bijvoorbeeld door middel van security awareness, het beschikbaar stellen van de juiste tools (zoals MFA/SSO) en tips over bijvoorbeeld veilig thuiswerken.

Het is belangrijk dat deze drie punten niet los van elkaar worden gezien. De drie elementen dienen op elkaar te worden afgestemd, getoetst en gemonitord. Alleen dan wordt een veilige werkomgeving gerealiseerd en kunt u cybercrime het hoofd bieden.

Wilt u weten hoe u de cyberveiligheid in uw organisatie structureel kunt verhogen en wilt u weten welke vooruitstrevende aanpak ACA IT-Solutions hanteert? Kijk voor meer informatie en waardevolle tips op: ACA IT-Solutions

Over de auteur


Lieke

Lieke

Ik hou van het delen van nieuws. Vooral techniek en internet trekt mijn interesse.